Ingrid Rodrick Beiler
Last ned bildet© Foto: Sonja Balci / OsloMet

Ingrid Rodrick Beiler

Ingrid Rodrick Beiler er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet, med undervisning innenfor engelsk, flerspråklighet, forskningsmetode og vitenskapsteori. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo om flerspråklige elevers skrivepraksiser og en transspråklig tilnærming til engelskfaget. Hun forsker på betydningen av flerspråklighet for literacy og språklæring i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring, i lys av en sosiolingvistisk og etnografisk tilnærming. I 2020–2021 gjennomførte hun et forsknings- og utviklingsprosjekt på oppdrag fra Kompetanse Norge om bruk av flerspråklige strategier og ressurser i voksenopplæringa i samarbeid med prosjektleder Joke Dewilde. Hun er områderedaktør for engelsk, fremmedspråk og flerspråklighetsdidaktikk i tidsskriftet Acta Didactica Norden.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Norsk som andrespråk av Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (Heftet)look-inside

  Norsk som andrespråk

  - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråkEdit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)
  Bokmål2023
  ISBN 9788202725310
  HeftetAkademisk
  399,–