Hasti Hamidi

Hasti Hamidi

Hasti Hamidi har jobbet gjennom mange år og på ulike arenaer for å fremme sosial rettferdighet og motarbeide rasisme og marginalisering av flerminoriteter. Hamidi jobber til daglig som fagansvarlig for mangfold og inkludering i ideell sektor, og har tidligere vært lokalpolitiker i Gamle Oslo. Hun er aktiv i samfunnsdebatten om minoriteters rettigheter, og skriver og foreleser om rasisme og rasialisering. Hamidi skriver masteroppgave om særskilte utfordringer skeive innvandrere møter på i norskopplæringen.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Norsk som andrespråk av Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (Heftet)look-inside

  Norsk som andrespråk

  - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråkEdit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)
  Bokmål2023
  ISBN 9788202725310
  HeftetAkademisk
  399,–