Finn-Einar Eliassen
Last ned bildet© Katalin Szende

Finn-Einar Eliassen

Finn-Einar Eliassen (f. 1948) er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (1996) og professor emeritus i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har drevet omfattende forskning og publisering om byhistorie, kolonihistorie/globalhistorie og sjøfartshistorie innenfor perioden 1500–1850.

Hans viktigste arbeider er Mandal bys historie, Den førindustrielle byen ca. 1500 – 1850, Bind I-II (Mandal kommune 1995), Norsk småbyføydalisme? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer, ca. 1650–1800 (HIFO 1999), Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 1300 år (med Knut Helle, Jan Eivind Myhre og Ola Svein Stugu) (perioden 1536–1830) (Pax 2006), Son under Son: Arkeologi og historie i et gammelt ladested. (med Marianne Johansson og Reidun Aasheim) (Museumsforlaget 2016) og Peter Dahl: Et globalt liv i opplysningstiden. (Dreyer 2019). Han har også vært medredaktør på en rekke internasjonale artikkelsamlinger på norske, danske og britiske forlag.

Eliassen har vært nestleder i styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt, medlem av Riksarkivets Kjeldeskriftkommisjon, ansvarlig redaktør for Heimen, tidsskrift for lokal- og regionhistorie. Han er æresmedlem av Den internasjonale kommisjon for byhistorie (CIHV/ICHT).

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimakt av Finn-Einar Eliassen (Heftet)

  En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimakt

  Finn-Einar Eliassen
  Bokmål2024
  ISBN 9788202696122
  HeftetAkademisk
  349,–
  Forventes i salg 12.08.2024