Faith Gabrielle Guss

Faith Gabrielle Guss

Dr.art. Faith Gabrielle Guss har som tverrdisiplinært spesialfelt barns lekende, estetiske væremåter og den innbyrdes relasjonen mellom prosesser i leken og i nyskapende drama/teater. I 35 år har Faith undervist i lek, drama og teater for/med barn i lærer- og barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har skapt innovativt teater for barn. Innenfor disse feltene har hun forsket, utgitt mange artikler og bøker, og forelest både i Norden og internasjonalt.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Barnekulturens iscenesettelser II av Faith Gabrielle Guss (Heftet)look-inside

  Barnekulturens iscenesettelser II

  Dramaturgiske spiralerFaith Gabrielle Guss
  Bokmål2017
  ISBN 9788202471255
  HeftetAkademisk
  559,–
 • Barnekulturens iscenesettelser I av Faith Gabrielle Guss (Heftet)look-inside

  Barnekulturens iscenesettelser I

  Lekens dynamiske verdenerFaith Gabrielle Guss
  Bokmål2014
  ISBN 9788202451400
  HeftetAkademisk
  529,–