C. Wright Mills

C. Wright Mills

C. Wright Mills (1916-1962) var en amerikansk sosiolog og professor i sosiologi ved Columbia University fra 1946 – 1962. Han var en av 1900-tallets sentrale sosiologer som særlig var opptatt av maktfordelingen i samfunnet, sosial lagdeling og forholdet mellom kultur og personlighet. Mills var ofte kontroversiell og samfunnskritisk. Viktige bøker han skrev var blant andre White Collar (1951), The Power Elite (1956) og The Sociological Imagination (1959).

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Essays i sosiologi av C. Wright Mills (Heftet)look-inside

  Essays i sosiologi

  C. Wright Mills
  Bokmål2022
  ISBN 9788202718725
  HeftetAkademisk
  299,–