Astrid Ouahyb Sundsbø

Astrid Ouahyb Sundsbø

Astrid Ouahyb Sundsbø er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har mastergrad i samfunnsvitenskap fra Humboldt-universitetet i Berlin og doktorgrad i sosiologi fra samme sted. Hun har vært postdoktor ved Rokkansenteret (nå NORCE) og Senter for omsorgsforskning (HVL). Forskningen hennes kan sammenfattes under paraplyen velferdsforskning, med et særlig fokus på migrasjon og innlæreres muligheter for deltakelse på likeverdig grunnlag. Som sosiolog er hun opptatt av ulike aspekter ved sosial ulikhet (sosial mobilitet), blant annet hvordan språkkompetanse, «byråkrati-kompetanse» og nettverk påvirker sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Samtidig er hun opptatt av å studere hvordan lokale prosesser på mikronivå henger sammen med og påvirkes av rammebetingelser og mer overordna prosesser på høyere nivå (meso- og makronivå).

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Norsk som andrespråk av Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (Heftet)look-inside

  Norsk som andrespråk

  - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråkEdit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen (red.)
  Bokmål2023
  ISBN 9788202725310
  HeftetAkademisk
  399,–