Astri Heen Wold
© Foto: Torstein Wold

Astri Heen Wold

Astri Heen Wold er professor emerita ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Helt fra studentdagene har hun arbeidet med spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon. Fra tidlig i 1980-årene har søkelyset i stor grad vært rettet mot flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage. Hun har medvirket til flere andre bokutgivelser.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Med språklige minoriteter i klassen av Else Ryen og Elisabeth Selj (Heftet)look-inside

  Med språklige minoriteter i klassen

  Språklige og faglige utfordringerElisabeth Selj og Else Ryen (red.)
  Bokmål2019
  ISBN 9788202615833
  HeftetAkademisk
  529,–
 • Språkvansker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold (Heftet)

  Språkvansker

  Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringerIrene Velsvik Bele (red.)
  Bokmål2008
  ISBN 9788202277246
  HeftetAkademisk
  599,–