Agneta Knutas
© Foto: Ragnhild Liland

Agneta Knutas

Agneta Knutas er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Innenfor utdanningsfeltet har hun fokus på global innflytelse i nasjonal politikk. Knutas inngår et nasjonalt forskningsnettverk hvor studier fokuserer på demokrati, likeverd og skolen i lokalsamfunnet og er også medlem i forskergruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst (BULKIS) ved ILU.

Titler i salg

Område og fag

Språk/Målform

 • Ungdom, danning og fellesskap av Cecilie R. Haugen, Einar Sundsdal og Maria Øksnes (Heftet)look-inside

  Ungdom, danning og fellesskap

  Samfunns- og kulturpedagogiske perspektivMaria Øksnes, Einar Sundsdal og Cecilie R. Haugen (red.)
  Bokmål2018
  ISBN 9788202503635
  HeftetAkademisk
  479,–