Brettboka

Brettbøker er læreboka i digital format (PDF) som gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst som også kan lastes ned.

Skolene bestiller på brettboka.no og de administrerer tilgang til de digitale lærebøkene via sin egen brukerkonto hos Brettboka.no. Lisensene gjelder for ett til tre skoleår. Den enkelte bruker velger ønsket målform. Mulig med 14 dagers prøvetilgang for de med FEIDE. Les mer om hvordan du får tilgang og om hvordan den  fungerer her: brettboka.no

I brettbøkene kan du:

  • Få teksten opplest
  • Bla og navigere raskt
  • Søke ord og temaer
  • Sette egne bokmerker
  • Understreke/markere tekst
  • Skrive stikkord
  • Lagre notater
  • Tegne og lage figurer
Brettboka-logo