Klar for fagfornyelsen | Trondheim 25.02.2020
Vurdering og dybdelæring

Hvordan kan vi vurdere dybdelæring i videregående, og kan alternativer til tradisjonelle prøver være mer konstruktivt? Foredrag ved Henning Fjørtoft, professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU. Han har skrevet og redigert flere bøker om fagdidaktikk og vurdering. Fjørtoft er medlem av Kunnskapsdepartementets Eksamensgruppe, som arbeider med eksamenssystemet i fagfornyelsen.