Lærefest 2022
Foredrag fra Marte Blikstad-Balas

Se foredraget til Marte Blikstad-Balas om hvordan vi lykkes med fagfornyelsen fra Lærefesten 2022.