Samfunnsfag 8-10 fagkveld 23. mars 2023
Skolen aktuelt fra Cappelen Damm

Yngvild Aas, redaktør i Skolen aktuelt, forteller hvordan du kan gjøre undervisningen i samfunnsfag 8-10 mer aktuell.

Gå til Skolen aktuelt her