Bios Biologi (2021)
Presentasjon av Bios 1 til fagfornyelsen

Presentasjon av ny utgave av Bios Biologi 1 til fagfornyelsen ved forfatter Marianne Sletbakk, Strinda videregående skole (12.50 min).