Lærebokforfatter Liv-Tone Nilsen
Praktisk naturfag på småskoletrinnet

Lærebokforfatter Liv-Tone Nilsen viser hvordan du kan gjennomføre enkle forsøk i kontekst fra læreverket Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm.