Kraft fysikk vg2 (2021)
Kraft fysikk 1-webinar mai 2021

Se opptak av webinaret der lærebokforfattere og redaktør forteller om den nye Kraft fysikk 1 til fagfornyelsen. I webinaret inngår et nyttig foredrag om klima, som er nytt tema i læreplanen og et spennende foredrag fra Cicero om et "Citizen science-prosjekt", som elevene inviteres til å delta i (43 min).