Akademisk Bok & Bar 1. desember 2021
Det store klimasøksmålet

Møt Marius Gulbranson Nordby, forfatter av boken Det store klimasøksmålet, i samtale med Eivind Smith og Ingrid Skjoldvær.

I boken gir Nordby det en beskrivelse av hvorfor og hvordan maktfordelingen i Norge fungerer som den gjør, hva som var rettsakens premisser, og det argumenteres sterkt for at den endelige dommen var både dårlig begrunnet og fikk feil resultat.

Marius Gulbranson Nordby har en master i rettsvitenskap og en L.L.M fra King’s College of London med vekt på miljørett og menneskerettigheter. Han har holdt mer enn 70 foredrag og skrevet en lang rekke artikler om klimasøksmålet.

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans hovedarbeidsområde er norsk og komparativ forvaltningsrett og statsforfatningsrett.

Ingrid Skjoldvær var tidligere leder for Natur og Ungdom og en av initiativtagerne og part i saken mot staten.