Gym (2024) til LK20
Ny utgave av Gym med QR-koder

Gym (2024) gir elevene mulighet til å gå direkte til en digital øvelsesbank. Se en kort film som presenterer den nye læreboka!

Gym Kroppsøving Lærebok (2024)

Kroppsøving vg1-vg3 på videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Lars-Jørgen Myhrvold og Mette Hanneborg

Gym (2024) legger vekt på kunnskap om trening. Fagstoffet har en tydelig progresjon og elevene veiledes til å utføre trening på egen hånd. Elevene får en forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse. Gym er utstyrt med QR-koder. Dette gjør at elevene raskt får tilgang til en digital øvelsesbank med videoer av styrke-, bevegelighet-, utholdenhet-, oppvarming-, spenst- og hurtighetsøvelser.

Gym lærebok er delt inn i Vg1, Vg2, Vg3, aktiviteter og øvelser. Gym har en god struktur, lettfattelig språk og mange figurer og fotografier illustrerer teksten på en god måte. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag.


Gym består av en lærebok og et nettsted, gymnos.cdu.no. I læreboka finner du alt sentralt teoristoff, mange aktiviteter, treningsøvelser, treningsplaner og oppgaver. Nettstedet inneholder flere øvelser og oppgaver til utfylling. QR-koder underveis i boken gjør at elevene raskt får tilgang til videoer av flere øvelser.

Les mer
Gym Kroppsøving Lærebok (2024)
Gym Kroppsøving Lærebok (2024)Kroppsøving vg1-vg3 på videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Lars-Jørgen Myhrvold og Mette Hanneborg
480,–

Gymnos og Gym Elevnettsted (LK20)

Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3. Gratis for eleverPer Holmstad og Asbjørn Gjerset

På Gymnos og Gym Elev- og lærernettsted finner du digitale ressurser til kroppsøvingsfaget i videregående skole. Elevnettstedet er et gratis supplement til boka.

På Gymnos og Gym elevnettsted finner eleven lydbok, filmer og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over elevenes arbeid. Læreren kan kommentere treningsplanene og følge opp hver enkelt elev og klassen. Lisens til Gymnos Pluss gir tilgang til læringsstier med filmer og animasjoner. Gymnos Pluss dekker hele læreplanen og fungerer som et selvstendig digitalt læreverk. Gymnos Pluss er tilgjengelig på ordinært nettsted.


Elevnettstedet har en egen digital treningsplanlegger og filmer av alle øvingene i læreboka.


Elevnettstedet er gratis.

Les mer
Gymnos og Gym Elevnettsted (LK20)
Gymnos og Gym Elevnettsted (LK20)Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3. Gratis for eleverPer Holmstad og Asbjørn Gjerset
Åpen tilgang