Historie vg2-vg3 (fagfornyelsen)
Alle tiders historie til fagfornyelsen (LK20)

Alle tiders historie er praktisk i bruk og innrettet for dybdelæring. Historiske hendelser og spørsmål blir behandlet i en engasjerende grunnfortelling. Parallelt med grunnfortellingen, følger et rikt utvalg av fordypningstekster og illustrasjoner.