Helse- og oppvekstfag vg1 (2020)
Velferdsteknologi, nytt kompetansemål i nye Liv og helse til fagfornyelsen (LK20)

Se forfatterne Annette Bråthen og Sigrid Bogstad presentere det nye kompetansemålet om velferdsteknologi i den nye utgaven av Liv og helse | Yrke til fagfornyelsen (3 min).

Les mer om Liv og helse til fagfornyelsen her.