Vekst for barne- og ungdomsarbeiderfag vg2 (2021)
Overordnet presentasjon av nytt Vekst-verk

Redaktør Tone Gusland deler noen overordna tanker om hvordan det nye Vekst-verket dekker ny læreplan til helse- og oppvekstfag på vg2 til fagfornyelsen (2.10 min).