Mona Gundersen-Røvik
Undervisningsopplegg for Tysk 1

Tips fra livet i klasserommet – praktiske undervisningsopplegg. Mona Gundersen-Røvik er medforfatter av tyskverket Klasse! for vgs.

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Hun er engasjert i fremmedspråksarbeid som koordinator for nettverk for fremmedspråk i Møre og Romsdal og har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business.