Jo Helge Schei
Hvordan bedre skriveopplæringa?

Foredraget har som grunnlag at man ikke kan bevirke automatisering av grammatikk eller læringsstrategier gjennom direkte undervisning. Dette kan man derimot få til mens språket tas i bruk. I foredraget blir dette illustrert gjennom skriveundervisning. Vi får se hvordan bruk av enkle vurderingskriterier og samskriving kan hjelpe elevene til å bli bedre skribenter på fremmedspråket. Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo hvor han underviser tysk, fransk og norsk. Han underviser også tyskdidaktikk ved UiO.