Forfatter Gabriele Leguina-Morel og redaktør Elizabeth Sandseter Mariani
Fagfornyelsen og Encuentros for spansk 2

Forfatter Gabriele Leguina-Morel og redaktør Elizabeth Sandseter Mariani snakker om fagfornyelsen og hvordan læreverket Encuentros er tilpasset den nye læreplanen for fremmedspråk nivå 2.

Se også presentasjon av læreverket ved Gabriele Leguina-Morel og redaktør Elizabeth Mariani om grammatikklæring i Encuentros.