Clélia Etienne Elster
Fransk 2 - Enchanté (LK20). Lærebokas innhold

Enchanté 1 har fire hoveddeler, hver av dem med tre kapitler. Kommunikasjon og språklæring står i fokus, og boka gir gode muligheter for dybdelæring og nivådifferensiering.

Medforfatter Clélia Etienne Elster presenterer.

Se også presentasjon om kapitlenes innhold