Maria Bratlie Gauvin
Fransk 2 - Enchanté (LK20)

Enchanté 2020 er grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen. Enchanté har som alltid kommunikasjon og språklæring i fokus, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket.

Se også presentasjon om lærebokas innhold og kapitlenes innhold.