Eli-Marie Danbolt Drange
¿Cómo trabajar con gramática en la clase de español?

Ved førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange.

Foredraget åpner for refleksjon rundt hva, hvordan og hvorfor vi inkluderer grammatikk i spansk-klasserommet og viser noen eksempler på aktiviteter som kan integreres i klasserommet og tilpasses ulike nivå.