Siri Mohammad-Roe og Tone Madsen
Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Lærebokforfatterne forteller læreverket Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm gir læreren en rød tråd i undervisningen som gir god progresjon og systematikk i språkopplæringen. Hør hvordan dette fremmer dybdelæring i engelsk på ungdomstrinnet.