Engelsk 2
Presentasjon av Interactions 2

Redaktør Birger Nicolaysen presenterer innhold og struktur i læreverket Interactions 2 for engelsk 2. Lærebok, elev- og lærernettsted.