Engelsk vg1 | fagfornyelsen
Læreverket Citizens SF (LK20)

Citizens SF for engelsk vg1 er skrevet til fagfornyelsen. Filmen presenterer læreverket og innholdet kort (2 min).