Lanseringsseminar Skolebiblioteket som læringsarena

Vi inviterer til seminar i forbindelse med at boka Skolebiblioteket som læringsarena nå er ute og at regjeringen har varslet at det kommer en ny lesestrategi.

På seminaret vil du møte noen av forfatterne av boka, men du vil også få høre hvordan skolebibliotekene på Tøyen og Gamlebyen skole drives. Seminaret avsluttes med en panelsamtale om skolebibliotekets rolle i den nye lesestrategien som regjeringen har varslet skal komme.

Program

Kl. 9.30 «Jeg tror på boka»

Kl. 9.40-10 Hva er et skolebibliotek? ved Cathrine Bergan og Ingeborg E. Fredwall

Kl. 10-10.20 Det barne- og ungdomslitterære feltet ved Svein Slettan, professor Universitetet i Agder

Kl. 10.20-10.-40 Litteratur og livsmestring ved Elin Arnesen Moseid, universitetslektor Universitetet i Agder

Pause

Kl. 11-11.20 Skolebiblioteket på Tøyen skole ved skolebibliotekar Marte Tovsrud

Kl. 11.20-11.40 Skolebiblioteket på Gamlebyen skole ved skolebibliotekar Elisabeth Jensen Lombnæs

Lunsj

Kl. 12.30-13.30 Skolebiblioteket i ny lesestrategi

Panelsamtale med Vidar Lund, leder for Norsk bibliotekforening, Elisabeth Jensen Lombnæs, skolebibliotekar Gamlebyen skole, Geir Johansen, rektor Gamlebyen skole, Nisrin Maktabi Barkouki, direktør Norsk barnebokinstitutt, Kari-Anne Jønnes (Høyre), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen

 

Arrangementet er gratis, men vi ønsker at du melder deg på.

Les mer på skolebibliotek.no.

Se arrangementet på Facebook.

Skolebiblioteket som læringsarena

Leseglede, utforsking, opplevelseIngeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.)

Denne boka handler om hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Målet er å vise hvordan skolebiblioteket bidrar til at skolen kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt og til at eleven trives på skolen.


Forfatterne gir en innføring i grunnleggende skolebibliotekkunnskap, og kommer i tillegg med nye perspektiver på skolebibliotekets funksjon. De viser at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø. Leseren får både teoretisk forståelse og praktiske forslag til hvordan skolebibliotekaren kan utvikle biblioteket.


Boka egner seg for studenter innen skolebibliotekkunnskap, bibliotekvitenskap og lærerutdanning. I tillegg er den nyttig for skolebibliotekarer, lærere, skoleutviklere, skoleledere og skoleeiere.


Forfatterne underviser i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningsemner eller arbeider som skolebibliotekar i skolen.


... Les mer
Skolebiblioteket som læringsarena
Skolebiblioteket som læringsarenaLeseglede, utforsking, opplevelseIngeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.)
399,–