Kurs og seminarer | GRUNNSKOLE Læremidler som utfyller hverandre

Morgendagens skole må ha morgendagens læremidler – de er både fysiske og digitale

Datoer for høstens webinarer kommer snart.

Samle troppene og la våre redaktører presentere lærebøkene og hvordan de passer sammen med Skolen.

Cappelen Damm har ulikt innhold i de digitale og de fysiske læremidler og de utfyller hverandre slik at elevene kan få en innholdsrik og variert undervisning. For at dere skal få best mulig informasjon før dere bestiller bøker til kommende skoleår, holder vi digitale kurs i de fleste fag og trinn. Kursene varer en halvtime.

Meld deg på og få tilsendt en lenke til webinaret dagen før på e-post. Lenker til webinarene legges ut på "denne siden" samme dag.

Alle elever og lærere har nå tilgang til alle våre unibøker ut skoleåret. Dere finner unibøkene ved å velge Prøvetilganger i toppmenyen på Min side på cdu.no, eventuelt gå direkte til www.unibok.no. Det vil også bli sendt ut noen fysiske vurderingseksemplarer til skolene, så følg med i posten 

 Se alle læremidlene til LK20 for hvert trinn

Alt til barnetrinnet LK20

Læremidler 1–4

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving

Alt til mellomtrinnet LK20

Læremidler 5–7

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering

Alt til ungdomstrinnet LK20

Læremidler 8–10

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering, tysk, spansk og fransk