Boklansering Bekymringsarbeidet. Politiets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Hvert år mottar lokale politidistrikter et stort antall meldinger, fra helsevesenet, skoleverket, Nav, diverse lavterskeltilbud, pårørende, naboer eller andre, der det uttrykkes bekymring for at individer eller miljøer kan være i risiko for å være, eller bli, voldelige ekstremister. De fleste av disse utgjør ingen slik fare.

Samtidig har Norge de siste årene flere ganger erfart at ekstremister kan forårsake stor skade, smerte, frykt og død – ikke bare for noen få, men for hele samfunnet. Hvordan skal myndighetene gripe inn i tide for å forhindre at slikt skjer, uten å sette viktige demokratiske verdier i fare?

Den nye boken "Bekymringsarbeidet. Politiets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme" utforsker hvordan lokalt politi forstår og utfører sin del av det uhyre komplekse og krevende feltet forfatterne, Kristin Engh Førde, Arnfinn J. Andersen og Per Moum Hellevik, kaller bekymringsarbeidet. Forfatterne har mange års erfaring med forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og boken bygger på denne forskningen.

I samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer vi til lansering med presentasjon av boken og samtale mellom forfatterne, Lars Gule, (filosof og pensjonert førsteamanuensis ved OsloMet) og Erik Kruse (forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune og medlem av Ekstremismekommisjonen). 

Programmet starter kl. 8.30, men vi åpner dørene og serverer kaffe fra kl. 8.00.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her: https://www.nkvts.no/seminar-og-arrangement/boklansering-bekymringsarbeidet/ 

Se ellers arrangementets side på Facebook: https://www.facebook.com/events/1383938372457419 


Denne boken blir utgitt med åpen tilgang på noasp.no, det vil si at den kan lastes ned og leses gratis. Boken blir publisert i forkant av av arrangementet.