Akademisk Bok & Bar Bør riksretten opp av skuffen?

Da Marius Gulbranson begynte arbeidet med boken Riksrett – sovende motmaktfor to år siden, sov virkelig riksretten tungt, og var av mange avskrevet som en ren anakronistisk del av Grunnlovens ordning. I løpet av tiden som har gått, har imidlertid riksrett blitt nevnt stadig mer hyppig. En lang rekke politiske skandaler har aktualisert spørsmålet om riksretten fortsatt kan ha en rolle å spille.

Under denne lanseringen vil Marius Gulbranson, Benedikte Moltumyr Høgberg og Anders Løvlie diskutere riksrettens plass i Norge 2024.

Dørene og baren åpner kl. 18.30, med programstart 19.00.

Alle våre arrangementer er gratis og åpent for alle, vel møtt!
Meld gjerne din interesse på Facebook.


Riksrett

Sovende motmaktMarius R. Gulbranson

Grunnloven legger myndigheten til å behandle noen saker til riksretten, en særdomstol vi ikke har brukt på nesten 100 år. Denne boken handler om hva riksretten er, hva den var, og hva den burde være.

Les mer
Riksrett
RiksrettSovende motmaktMarius R. Gulbranson
379,–
Bildet av Marius R. Gulbranson

Marius R. Gulbranson

Gulbranson har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en L.L.M fra King’s College of London. Til daglig arbeider han som forlagsredaktør og underviser i miljørett ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke avisartikler om jus og samfunn, samt boken Det store klimasøksmålet fra 2021.