Læremiddelstipend 2024
Vi gratulerer!

Segl Vinner av forlagets lærebokstipend

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke våre læremiddelstipend.I vår deler vi ut stipend til tre prosjekter:

Ole Martin Moen med prosjektet «Praktisk etikk»

Praktisk etikk er en lærebok i etikk som gjennomgående tar utgangspunkt i praktiske problemstillinger. Boka bruker et enkelt og engasjerende språk for å gjøre studentene gradvis bedre i stand til å kunne identifisere, drøfte og løse etiske problemer. I boka vil forfatteren introdusere etiske teorier og teoretikere i så begrenset grad som mulig, og i den grad det gjøres vil det være fordi de er nyttige verktøy til drøfting og løsning av konkrete etiske problemer. 

Målgruppen for boka er primært bachelorstudenter i sykepleie. Den vil dekke alle etikkrelaterte emner som er bestemt i Nasjonal retningslinje for sykepleieutdanning, og kunne benyttes gjennom hele utdanningen. Den vil også kunne benyttes som lærebok i etikk for andre helse- og sosialfaglige utdanninger. 

Ole Martin Moen er professor i helsefaglig etikk ved OsloMet, og har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Moen underviser sykepleiestudenter ved OsloMet, og har også vært gjesteforeleser i etikk ved flere andre høyere utdanningsinstitusjoner. Moen har bred erfaring med formidling av etikk, blant annet gjennom bidrag til over hundre episoder av Verdibørsen på P2, og gjennom flere podkaster. Han har tidligere utgitt tre bøker på norsk, alle skrevet i klart og engasjerende språk. 

Marte Monsen og Guri Bordal Steien med prosjektet «Begynneropplæring i lesing og skriving – en innføring»

Denne boka skal gi lærerstudenter god, grunnleggende kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving. Dette vil forfatterne oppnå ved å sette begynneropplæring i lesing og skriving i sentrum for framstillingen, framfor å behandle det som ett av mange emner i norskfaget, slik det ofte blir gjort i eksisterende faglitteratur.

Forfatterne har som mål å vise studentene hvordan den tekniske siden av lese- og skriveopplæring henger sammen med kunnskap om språk og tekst, og hvordan de kan bruke sin kunnskap om strukturer i muntlig og skriftlig språk til å støtte elevene i å knekke skriftkoden. 

Forfatterne vil dessuten flette inn perspektiver fra lese- og skriveopplæring i flerspråklige klasser, og lese- og skriveopplæring i klasser der noen av elevene har lese- og skrivevansker, slik studentene kommer til å møte det i reelle klasser. 

I den eksisterende faglitteraturen blir vanligvis temaene språklige strukturer og perspektiver på flerspråklighet, og lese- og skrivevansker omtalt i egne bøker eller i egne kapitler, men ved å integrere dette stoffet i boka vil studentene bli faglig tryggere i sin begynneropplæringsdidaktikk.

Prøvekapittelet viser at forfatterne tar studentenes situasjon på alvor også ved å henvende seg aktivt og lett forståelig til leserne med gode forklaringer og en introduserende tone som aktiverer forkunnskap og tidligere erfaringer.

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap, med spesiell kompetanse innenfor blant annet norsk som andrespråk, flerspråklighet, språkvurdering og lese- og skriveopplæring. Guri Bordal Steien er professor i lingvistikk, med spesiell kompetanse innenfor blant annet norsk som andrespråk, flerspråklighet, fransk i Afrika og fonologi. 

Eirik Kvindesland med prosjektet «Iran og Israel: Gamle venner, nye fiender»

Dette er en historie- og aktualitetsbok om konflikten mellom Iran og Israel. Boka forklarer hvorfor disse landene, som verken deler grenser eller ressurser, er i konflikt med hverandre, og hvorfor denne konflikten har så stor betydning for Midtøsten og verden generelt. Boka skal kunne brukes både i undervisningssammenheng og som mer generell folkeopplysning.

Boka gir først en generell historisk oversikt over forholdet mellom de to landene og går deretter tematisk gjennom hva konflikten består i. Dette innebærer ideologiske spenninger, regionalt maktspill, etterretning, atomkappløp og cyberkrig. Avslutningsvis trekker forfatteren opp noen større linjer om hvordan konflikten kan utvikle seg framover. 

Eirik Kvindesland er historiker og har nylig ferdigstilt en doktorgradsavhandling i Midtøsten-historie ved Universitet i Oxford. Kvindesland har publisert en rekke fagartikler, og er fagansvarlig for flere Midtøsten-emner i Store Norske Leksikon. I tillegg skriver han regelmessig kommentarer om internasjonal politikk for Stavanger Aftenblad.

Cappelen Damm Akademisk gratulerer! Vi ser fram til å følge prosjektene fram til ferdig bøker.