Emneregisteret
Skatte- og avgiftsrett

HR-2022-2404-A Ramme Gård. Virksomhetskravet i skatte- og avgiftsretten (nr. 1/2023)