Emneregister
Rettsøkonomi

HR-2008-1715-A Kapitaliseringsrenten ved erstatning for ekspropriert næringseiendom (nr. 4/2018)

Litteratur. Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 655 sider (nr. 3/2018)

Rt. 2011 s. 1254 Innløsningspris på festetomter og kapitaliseringsrente (HR-2011-1844-A) (nr. 4/2011)

Litteratur. Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Cappelen Damm 2008. 615 sider. Pris kr 648,- (nr. 3/2008)