Emneregister
Institutt for privatrett

Ph.d.-disputas, Morten Nadheim: Dynamisk immaterialrett  (nr. 1/2023)

Privatrettssymposiet 2023 (nr. 1/2023)

PhD-prosjekt. Sjur Ellingsæter: "Krisehåndtering av finansinstitusjoner" (nr. 4/2015)

PhD-prosjekt. Johannes Hygen Meyer: "Adekvans og vernet interesse i erstatningsretten" (nr. 4/2015)

PhD-prosjekt. Yuliya Chernykh: "Reexamining treaty interpretation in investment arbitration on the example of umbrella clause" (nr. 4/2015)

PhD-prosjekt. Katrine Kjærheim Fredwall: "Hvordan lever vi - og hvordan deler vi. Paret som formuerettslig aktør" (nr. 4/2015)

Disputas. Irina Eidsvold Tøien forsvarte 27. oktober 2015 sin avhandling "Skapende, utøvende kunstnere" (nr. 3/2015)

Disputas. Melanie Hack forsvarte 11. juni 2015 sin av handling. Temaet for avhandlingen er "Taking age equality seriously: The example of mandatory retirement. A comparative analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC". (nr. 2/2015)

Disputas. Katrine Borch Hauge forsvarte 2. juni 2015 sin avhandling. Temaet for avhandlingen er erstatningsutmåling for fallretter ved ekspropriasjon. (nr. 2/2015)

Disputas. Marianne Jenum Hotvedt forsvarte 9. juni 2015 sin avhandling. Temaet for avhandlingen er Arbeidsgiverbegrepet - en analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter. (nr. 2/2015)

Disputas. Tore Fjørtoft forsvarte 23. juni 2014 sin avhandling "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak" for graden Ph.d. (nr. 2/2014)

Presentasjon av nytt Phd-prosjekt (nr. 2/2014)

Minneord. Jon Bing (1944-2014) (nr. 1/2014)

Presentasjon av nye Phd-prosjekter (nr. 1/2014)

Minneord. Lucy Smith (1934-2013) (nr. 4/2013)

Presentasjon av nye Phd-prosjekter ved instituttet (nr. 4/2013)

Minneord. Viggo Hagstrøm (1954-2013) (nr. 1/2013)

Disputas. LL.M. Emily Weitzenboeck, Institutt for privatrett, forsvarte 5. november 2010 offentlig sin avhandling "Between contract and partnership: Dynamic networks as collaborative contracts and more" for graden Ph.d. (nr. 4/2010)

Disputas. Cand.polit. Herbjørn Andersen, Institutt for privatrett, forsvarte 21. oktober 2010 offentlig sin avhandling "Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger. Regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser" for graden Ph.d. (nr. 4/2010)

Disputas. LL.M. Yue Liu, Institutt for privatrett, forsvarte 3. september 2010 sin offentlige avhandling "Bioprivacy: Legal Challenges for Privacy Regulations of Biometric Identification and Authentication" for graden Ph.d. (nr. 4/2010)

Disputas. LL.M. Tobias Mahler, Institutt for privatrett, forsvarte 1. september 2010 sin offentlige avhandling "Legal Risk Management - Developing and Evaluating Elements of a Method for proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on Contracts" for graden ph.d. (nr. 4/2010)

Forskning ved Institutt for privatrett. Presentasjon av noen doktorgradsprosjekter (nr. 4/2010)

Professor Erling Eide - 70 år. "Law and Economics" og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet (nr. 4/2010)

Disputas. LL.M. Maryke Silalahi Nuth, Institutt for privatrett, forsvarte fredag 11. juni 2010 sin avhandling «The Effective Formation of Online Contracts» for graden Ph.d. (nr. 3/2010)

Disputas. Cand.jur Anders Mikelsen, Institutt for privatrett, forsvarte tirsdag 8. juni 2010 sin avhandling «Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsforhold (kontrollansvaret) » for graden Ph.d. (nr. 3/2010)

Disputas. Cand.jur Eirik Østerud, Institutt for privatrett, forsvarte tirsdag 1. juni 2010 sin avhandling «Identifying exclusionary abuses under Article 82 EC – the spectrum of tests» for graden Ph.d. (nr. 3/2010)

Disputas. Cand.jur. Thomas Olsen, Institutt for privatrett, forsvarte 26. mars 2010 sin avhandling "Personvernøkende identitetsforvaltning" (nr. 2/2010)

Disputas. Cand.jur. Inger Berg Østavik forsvarte fredag 30. april 2010 sin avhandling "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser" for graden Ph.d. (nr. 2/2010)

Doktorgradsprosjekter ved Institutt for privatrett (nr. 2/2010)

Disputas. Cand.jur. Herman Bruserud, Institutt for privatrett, forsvarte fredag 27. november 2009 sin avhandling "Hardshipklausuler" for graden ph.d. (nr. 1/2010)

Forskningsprosjekt om engelske kontraktsmodeller og norsk bakgrunnsrett (3/2008)

Forskning knyttet til fast eiendoms rettsforhold ved Institutt for privatrett (nr. 2/2008)

Institutt for privatrett - en presentasjon (nr. 1/2008)