Emneregister
Forvaltningsrett

HR-2022-718-A Krav om innreisekarantene for eiere av fritidseiendom i Sverige under Covid-19-pandemien var lovlig - også EMK- og EØS-rettslig (nr. 4/2022)

HR-2022-350-A Kan en advokat med funksjonsnedsettelse kreve høyere salær enn andre? (nr. 3/2022)

HR-2021-2571-A Foreldelse av krav på tilbakebetaling av landbruksstøtte (nr. 1/2022)

NOU: 2018:11 - Ny fjellov (nr. 4/2018)