Emneregister
Forbrukerrett

Kort fra forbrukerretten (nr. 3/2023)

HR-2022-1752-A Misbruk av bankID. Olgasvindel-saken (nr. 4/2022)

HR-2020-2401-A Krav på erstatning ved forsinket flyvning (nr. 1/2021)

Litteratur. Marte Eidsand Kjørven: Ytelse av inversteringstjenester til forbruker. Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget, Oslo 2017. 300 sider (nr. 3/2017)

Nytt forbrukerkredittdirektiv vedtatt av EF (nr. 2/2008)