Emneregister
Finansrett

Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2014. 380 sider (nr. 1/2015)

Rt. 2012 s. 355 Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter (nr. 2/2012)

Litteratur. Odd-Harald B. Wasenden: Eu Market Abuse Regulation in Energy Markets. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 244 sider inkl. registre (nr. 4/2008)