Emneregister
Boligrett

Endringer i eierseksjonsloven, borettslovene og plan- og bygningsloven (nr. 3/2019)

Litteratur. Line A. Parelius og Sverre Bragdø-Ellenes: Husleieavtaler, 2. utgave. Fagbokforlaget, Oslo 2010. 328 sider (nr. 1/2011)

Lavinnskuddsbosteder - lovendringer (nr. 4/2010)

Rt. 2008 s. 976 Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering; uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 596 Kommunal forkjøpsrett ved oveføring av andel i leiegårdsselskap - hjemmel og begrunnelseskrav (nr. 2/2008)

Rt. 2007 s. 1090 Verkeområdet for husleigelova og faren for legaldefinisjonar (nr. 4/2007)

Borettslag: Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli 2006 (nr. 2/2006)

Litteratur: En omfattende kommentarutgave til borettslovene 2003 er utgitt på Christian Fr. Wyllers forlag (se www.wyller.no) (nr. 2/2006)

Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. (nr. 2/2006)

Husleie: Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akerhus (nr. 2/2006)

Rt. 2005 s. 1399 Husleie: Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-5 og § 3-8. Litispendens (nr. 2/2006)

Tips om nyttige nettsteder (nr. 2/2006)

Rt. 2005 s. 1046 Seksjonssameienes prosessuelle rettsstilling - deres partsevne og representasjon (nr. 1/2006)

Borettslovene endret og delvis i kraft fra 15.08.2005 (nr. 3/2005)

Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s. 16 (nr. 3/2005)

Rt. 2004 s. 1711. Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet (nr. 2/2005)

Rt. 2004 s. 1256. Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse av samtykke til overdragelsen? (nr. 2/2005)

Rt. 2004 s. 793. Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.9 § 43 tredje ledd. (nr. 1/2005)

Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler (nr. 4/2003)

Nye lover om boligbyggelag og borettslag (nr. 3/2003)

Rt. 2002 s. 1155. Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie og om høyeste leiesum for fremleieforholdet (nr. 2/2003)

Rt. 2003 s. 288. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsloven §§ 22 og 19 (nr. 2/2003)

Rt. 2001 s. 157. Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler ved utleiers ønske om egen utnyttelse (nr. 4/2001)

Kommunaldepartementets rundskriv om tvisteløsning i husleieforhold, H-24/01 (nr. 4/2001)

Rt. 2000 s. 1153. Seksjonssameiers prosessuelle stilling (nr. 2/2001)

Husleienemnd, takstnemnd og husleietvistutvalg (nr. 2/2001)

NOU 2000: 17 Burettslovene (nr. 4/2000)

Nye regler om leieprisvern (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 2008. Utkastelse ved kontorforretning (nr. 2/2000)

Styrets og forretningsførers ansvar i boligsamvirke (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1273. Ansvar etter leiegårdsloven (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1192. Rasediskriminering ved utleie (nr. 1/2000)

Husleieloven. Endringer (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1144. Tvangsdekning ved utlegg i borettslagsandel – begjæring om erstatningsbolig (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 834. Pantsettelse av borettslagsandel – beløpsbegrensning? (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 408. Borettslag, kjøp av andel med leiekontrakt (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 133 og Rt. 1999 s. 251. Nye avgjørelser om eierseksjonssameiers prosessuelle partsevne (nr. 3/1999)

Husleie, boligsamvirke, eierseksjonsrett, nye regler og ny rettspraksis (nr. 2/1999)