Språk og litteratur

Nyheter

Vis alle
Norskfagets historie

Norskfagets historie

Dagrun Skjelbred

329,–
Veier til god ph.d.-veiledning
469,–
Anne-Cath. Vestly

Anne-Cath. Vestly

Agnes-Margrethe Bjorvand, Siv-Terese Omland og Cecilie Takle (red.)

449,–
Oversatt litteratur i middelalderens Norge
399,–
Kunstig intelligens i skriveopplæringen
189,–
Tysk grammatikk

Tysk grammatikk

Kristin Børde Elstrand og Stine Oswald Komma

279,–

Det norske dialektlandskapet

Innføring i studiet av dialekterBrit Mæhlum og Unn Røyneland

Boka gir en oversikt over tradisjonelle norske dialekter, og legger samtidig vekt på endringer i dialektbruken de siste tiårene og hvordan man kan tolke dem. Framstillingen trekker veksler på både klassisk dialektologi og nyere sosiolingvistikk, og har også med en faghistorisk orientering om disse to tradisjonene innenfor talemålsforskningen. Den nye utgaven er faglig oppdatert og har et nytt kapittel om hvilke valg nye brukere av norsk står overfor når de skal lære og bruke norsk talemål. Den nye utgaven har også nyinnspilte dialektprøver som tilgjengelige lydfiler via qr-koder.Det norske dialektlandskapet er aktuell for studenter i nordisk språkvitenskap og norsk i grunnskolelærerutdanningen, og for andre som ønsker å studere det norske dialektlandskapet.

Les mer
Det norske dialektlandskapet
Det norske dialektlandskapetInnføring i studiet av dialekterBrit Mæhlum og Unn Røyneland
429,–

Skolebiblioteket som læringsarena

Leseglede, utforsking, opplevelseIngeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.)

Denne boka handler om hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Målet er å vise hvordan skolebiblioteket bidrar til at skolen kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt og til at eleven trives på skolen.


Forfatterne gir en innføring i grunnleggende skolebibliotekkunnskap, og kommer i tillegg med nye perspektiver på skolebibliotekets funksjon. De viser at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø. Leseren får både teoretisk forståelse og praktiske forslag til hvordan skolebibliotekaren kan utvikle biblioteket.


Boka egner seg for studenter innen skolebibliotekkunnskap, bibliotekvitenskap og lærerutdanning. I tillegg er den nyttig for skolebibliotekarer, lærere, skoleutviklere, skoleledere og skoleeiere.


Forfatterne underviser i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningsemner eller arbeider som skolebibliotekar i skolen.


Les mer
Skolebiblioteket som læringsarena
Skolebiblioteket som læringsarenaLeseglede, utforsking, opplevelseIngeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.)
399,–

Tekstanalyse

Ei innføringAslaug Veum og Karianne Skovholt

Denne boka handlar om korleis ein kan analysere sakprosatekstar kritisk, til dømes innhaldsreklame, haldningskampanjar, nettsider, avisinnlegg og tekstar i sosiale media. Forfattarane hentar teori og metodisk tilnærming frå kritisk diskursanalyse, sosialsemiotikk og pragmatikk. Dei viser korleis ein kan identifisere både språklege og visuelle framstillingsmåtar, kva funksjon dei får i tekstar, og korleis tekstar kan nyttast til å påverke og utøve makt i eit samfunn som blir stadig meir digitalt.


Boka inneheld ei rekkje illustrerande analyseeksempel og forslag til framgangsmåtar for tekstanalyse i praksis. Læreplanen legg vekt på at elevar skal øve opp kritisk literacy og bli kritiske og medvetne samfunnsborgarar, og forfattarane kjem i denne boka med innspel til korleis ein kan arbeide med kritisk tekstanalyse i skulen.


Denne utgåva er oppdatert med ei rekkje nye eksempel på analyse av særleg komplekse, digitale tekstar. Forfattarane viser også til ny teori og ny forsking.


Boka eignar seg for lærarar i skulen, studentar og fagfolk i lærarutdanningane, i fag som norsk, kommunikasjonsfag, samfunnsfag og for andre som arbeider med å skape eller vurdere tekstlege framstillingar.

Les mer
Tekstanalyse
TekstanalyseEi innføringAslaug Veum og Karianne Skovholt
419,–

Cappelens upopulære skrifter

Vis alle
Slutten på illusjonene

Slutten på illusjonene

Andreas Reckwitz

299,–
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Akselerasjon og resonans
299,–
Den nye offentligheten

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas

299,–
Sårbarhetens filosofi

Sårbarhetens filosofi

Martha C. Nussbaum

299,–
Nekropolitikk og andre essays
299,–
Norges vakreste ordbøker

Cappelen Damms ordbøker

Cappelen Damms ordbøker er moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid. Serien er rettet mot skolearbeid og allmenn bruk, og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og brukervennlighet.

Tidsskrift med åpen tilgang

Nordic Journal of Literacy Research

The journal will contribute to the creation of a critical and dynamic picture of literacy in a Nordic context.

Podkast

Cappelens upopulære podkast

I Cappelens upopulære podkast hører du oversettere, fagkonsulenter og andre fagfolk ta for seg aktuelle tenkere og utgivelser i serien Cappelens upopulære skrifter.

Alle produkter fra kategori Språk og litteratur

Område og fag

Type

Språk/Målform