Samfunnsvitenskap

Nyheter

Vis alle
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Det blåøyde riket

Det blåøyde riket

Nina Witoszek og Eva Joly

229,–
Peter Drucker

Peter Drucker

Åge Johnsen

349,–
Det amerikanske paradokset

Det amerikanske paradokset

Hilde Eliassen Restad

229,–
Suverenitet

Suverenitet

Terje Rasmussen

449,–
Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Anita Borch, Camilla Thorvik, Ingjerd Legreid Ødemark og Sabine Wollscheid

269,–
Veier til god ph.d.-veiledning
469,–
Narrativ metode

Narrativ metode

Rita Sørly

369,–
Demokratiet, det er oss

Demokratiet, det er oss

Jette F. Christensen

399,–
Æresrelatert kriminalitet

Æresrelatert kriminalitet

Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson

399,–
Helsestasjonismen og andre essays
329,–
Akselerasjon og resonans
299,–

Israel

Historie, politikk og samfunnMarte Heian-Engdal

«Dette er ei bok som kan verke informerande og meiningskorrigerande for dei fleste av oss. Metoden har den intellektuelle sitt særmerke, det å stille ulike, til dels motstridande bilete og informasjon ved sida av kvarandre. [...] ei bok som kan lesast av folk med ulike fordommar og forkunnskap.»
Oddgeir Osland, Forskerforum

Les mer
Israel
IsraelHistorie, politikk og samfunnMarte Heian-Engdal
499,–
En kort introduksjon til Israel–Palestina-konflikten

En kort introduksjon til Israel–Palestina-konflikten

Jørgen Jensehaugen

«Styrken ligger i hans evne til å lage struktur, framstille mylderet av tilgjengelige fakta på en etterrettelig måte i en elegant språkdrakt. Boka holder således hva den lover. Den representerer en verdig oppsummering av Israel-Palestina-konflikten, og utgjør et korrektiv til litteratur som er skrevet ut fra et ideologisk, aksjonistisk eller formalistisk diplomatisk ståsted. Boka fortjener en bred leserkrets.»
Tor Erik Gjerde, Bistandsaktuelt 

Les mer
En kort introduksjon til Israel–Palestina-konfliktenJørgen Jensehaugen
319,–

Kommer til semesterstart

Klasse

En innføringMagne Flemmen og Jørn Ljunggren

Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale endringer og motsetninger i dagens samfunn.


Fenomener som barnefattigdom, populisme, livsstil, boligsegregering, rasisme, inntektsforskjeller og helseforskjeller handler alle om klasse og systematisk sosial ulikhet, og i denne læreboka presenterer Jørn Ljunggren og Magne Flemmen en oppdatert forståelse av hvordan klasser og klasseskiller skapes, og hvilke konsekvenser klasseskiller har for folks hverdagsliv og livssjanser.


Klasse handler både om sosiale samfunnsstrukturer, maktforskjeller og tilgangen til økonomiske ressurser, men har samtidig stor betydning for folks individuelle liv gjennom at vår klassebakgrunn påvirker våre verdier, tankesett og identitet. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.


Klasse - en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for så vel samfunn som for folks liv.


Les mer
Klasse

Kommer til semesterstart

KlasseEn innføringMagne Flemmen og Jørn Ljunggren
499,–

Kommer til høsten!

Slutten på illusjonene

Politikk, økonomi og kultur i det senmoderneAndreas Reckwitz

Vi lever i en tid med stor usikkerhet. Optimismen etter den kalde krigen er et fjernt minne, den ene krisen avløser den andre og en bedre fremtid fremstår som en illusjon. I Slutten på illusjonene undersøker Andreas Reckwitz den kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen de siste 40 årene, og skisserer sentrale trekk i nåtiden: det nye klassesamfunnet, en postindustriell økonomi, konflikten om kultur og identitet, selvets utmattelse som følge av søken etter autentisk tilfredsstillelse og den politiske krisen for liberalismen.

Les mer
Slutten på illusjonene

Kommer til høsten!

Slutten på illusjonenePolitikk, økonomi og kultur i det senmoderneAndreas Reckwitz
299,–

Få mer ut av studiene!

Studer smartere

Studieteknikker som faktisk virker!Vivian Kjelland

Strever du med å huske pensumet? Rekker du ikke lese alt? Jobber du masse, men uten å få gode nok resultater? Sliter du med motivasjonen, og utsetter arbeidet? Bruker du mye tid og energi på å ta notater? Gjør du det bra på eksamen, men glemmer det meste kort tid etter? Kort sagt, hvis du strever med studiene dine, er dette boken for deg!


Ny forskning har lært oss mer om hvordan hjernen vår fungerer, og om hvordan vi lærer best. Disse metodene er verken vanskelige eller tidkrevende, og de kan gi deg mye større utbytte av årene som student. I Studer smartere kan du lese om disse metodene, og hvordan du på en enkel måte kan ta dem i bruk.

Les mer
Studer smartere

Få mer ut av studiene!

Studer smartereStudieteknikker som faktisk virker!Vivian Kjelland
249,–

Forskningsmetoder

Vis alle
Viten skapt

Viten skapt

Aksel Tjora

249,–
Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Anita Borch, Camilla Thorvik, Ingjerd Legreid Ødemark og Sabine Wollscheid

269,–
Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse
269,–
Narrativ metode

Narrativ metode

Rita Sørly

369,–
Fokusgrupper som metode

Fokusgrupper som metode

David Jordhus-Lier

199,–
Intervju som metode

Intervju som metode

Bengt Andersen og Joar Skrede

239,–

Cappelens upopulære skrifter

Vis alle
Slutten på illusjonene

Slutten på illusjonene

Andreas Reckwitz

299,–
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Akselerasjon og resonans
299,–
Den nye offentligheten

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas

299,–
Sårbarhetens filosofi

Sårbarhetens filosofi

Martha C. Nussbaum

299,–
Nekropolitikk og andre essays
299,–

Tidsskrifter med åpen tilgang

INTERNASJONAL POLITIKK

Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet.

NORDISK ØSTFORUM

Nordisk Østforum er det eneste skandinaviskspråklige tidsskriftet med fokus på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa og det postsovjetiske området.

ARCTIC REVIEW ON LAW AND POLITICS

Arctic Review on Law and Politics is a peer-reviewed, Open Access, multidisciplinary journal in the fields of jurisprudence and social sciences.

Kåre Dahl Martinsen

Hva er økonomisk krigføring?

Vi er midt i en økonomisk krig. Hovedaktørene er USA og EU på den ene siden og Kina og Russland på den andre. Men den økonomiske krigføringen påvirker alle land, også Norge. 

Hilde Henriksen Waage

Spillet om Syria

Byer og store områder ligger i ruiner. Behovet for gjenoppbygging er enormt. Siden 2011 har Syria vært arnested for en av de blodigste borgerkrigene Midtøsten har vært vitne til. Hvordan kunne det gå så galt?

Hilde Eliassen Restad

Det amerikanske paradokset

Hvorfor er USA så polarisert? Tar man en rask tur innom nyhetene i USA er det mange tilsynelatende rare ting som foregår. Har amerikansk politikk gått helt av skaftet?

Alle produkter fra kategori Samfunnsvitenskap

Vi beklager. Søket ga ingen treff.