Dorte Østreng
Rahel Jaeggi om menneskelig frihet, herredømme og ideologikritikk

Rahel Jaeggi (f.1967) er professor i sosialfilosofi ved Humbolt-Universitetet i Berlin, og en ny og viktig stemme i moderne sosialfilosofi. Hun representerer Frankfurterskolens «fjerde generasjon» etter Adorno og Horkheimer, Habermas og Honneth (som hun var assistent for i Frankfurt). Jaeggi blir også ansett som den mest fremtredende kvinnelige representanten for denne viktige filosofiske tradisjonen, og er ledende innen kritisk teori i Tyskland i dag. Et overordnet motiv for hennes sosialfilosofi som helhet, er at den kritiske teorien fremdeles gir oss nødvendige verktøy til å avsløre og motarbeide ulike former for herredømme som hindrer menneskelig frihet.

Kritikk, ideologi og livsform består av fire utvalgte tekster som viser et tverrsnitt av Jaeggis filosofiske orientering og forfatterskap. De kan leses hver for seg, men utfyller hverandre også godt. Jaeggi diskuterer først ulike fortolkninger av Hannah Arendts filosofi med utgangspunkt i den kritiske teorien. Deretter drøfter hun hvordan Theodor W. Adornos etiske hovedverk kan tjene som utgangspunkt for en kritikk av vår egen tid. I fortsettelsen av dette temaet gir Jaeggi et mye etterlengtet forsøk på å reaktualisere ideologikritikkens muligheter for å avsløre usynlige maktforhold og herredømme. Til slutt stiller hun spørsmål om hva som gjør sosiale institusjoner gode.

Den kritiske teorien i tradisjonen fra Frankfurterskolen er i stadig bevegelse. Når vi snakker om en fjerde generasjon, er Jaeggi et sentralt navn ved siden av Martin Saar, Robin Celikates, Rainer Forst og Hartmut Rosa (som vi også nylig har utgitt i Cappelens upopulære skrifter). En oversettelse av tekstene til Jaeggi i Kritikk, ideologi og livsform, gir en god mulighet for det norske publikum til å bli bedre kjent med nyere sider ved denne utviklingen, for de som allerede kjenner andre kritiske teoretikere som Adorno, Habermas og Honneth, så vel som for nykommere til kritisk teori. Tekstene er relevante ikke bare innen filosofifaget, men også i sosiologi, pedagogikk og andre samfunnsvitenskapelige fag.

 

Kilde: Tomas Stølen «Kritikk av herredømme – Rahel Jaeggi og kritisk teori», i: Kritikk, ideologi og livsform. Utvalgte tekster av Rahel Jaeggi, 2024.

Kritikk, ideologi og livsform

Utvalgte teksterRahel Jaeggi

Et ledemotiv for Jaeggis sosialfilosofi er at den kritiske teorien fremdeles har redskaper til å avsløre og motarbeide ulike former for herredømme som hindrer menneskelig frihet. Dette utvalget presenterer fire tekster som kretser rundt denne kjernen ved hennes tenkning. 

Les mer
Kritikk, ideologi og livsform
Kritikk, ideologi og livsformUtvalgte teksterRahel Jaeggi
299,–