Cappelens upopulære skrifter

Om serien

Det finnes en bokserie i Cappelen Damms rikholdige samling av utgivelser som har en lengre og mer interessant historie enn de fleste andre. Cappelens upopulære skrifter ble startet i 1948, og var en prestisjeserie med et betydelig ry. Serien plasserte seg i samtidens debatt på en måte som har gjort mange av titlene til klassiske kulturdokumenter.

I den gamle serien, som var gul og var i kvartformat, utkom det 91 bøker. Alle var oversatte filosofiske tekster, med noen få skjønnlitterære unntak, der nordmenn kunne følge med i en europeisk intellektuell og kulturell debatt. Da serien ble nedlagt i 1972 var det av kommersielle hensyn. Den solgte ikke godt nok. Per Glad, som den gang var seriens redaktør, har fortalt at han svarte på nedleggelsen med tittelen Kulturindustri av Horkheimer og Adorno.

Da man i Cappelen etter hvert innså at serien hadde andre og like viktige kvaliteter som de rent kommersielle, ble den vekket til live igjen i 1991. Siden den tid har serien blitt holdt i live i forlaget av Cappelen Damm Akademisk. Det smale format og «upopulære» innhold krever litt av leseren, og det gjør at mange intellektuelle, studerte som halvstuderte, liker serien og trykker den til sitt bryst. Hovedvekten ligger på nye oversettelser av interessante og gjerne nålevende tenkere innen filosofi, litteraturvitenskap, sosiologi og lignende fagområder.

Ny rekke (1991-)

Se alle titler

Cappelens upopulære podkast

Utvalgte utgivelser i gammel rekke (1948-1972)

Gammel rekke (1948-1972)

Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, John Kenneth Galbraith, Alain Robbe-Grillet, Susan Sontag, Roland Barthes, Henry A. Kissinger, Arthur Koestler, Johannes Sløk, George Steiner, Raymond Aron, Jorge Luis Borges, Ernst Jünger, A.D. Sakharov, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, H.R. Trevor-Roper, Jacob Bronowski, Martin Buber, Reg Butler, Jean-Paul Sartre, Erich Fromm, Julian Huxley, A.J. Ayer, Sigmund Freud, C.G. Jung, Andrej Sinjavskij, Pieter Geyl, Aldous Huxley, Peter Weiss, James Baldwin, Eugène Ionesco, Vsevolod Meyerhold, John Strachey, Norbert Wiener, Kenneth Clark, Romano Guardini, Jean-Paul Sartre, Frederik Schyberg, William Hayter, C.P. Snow, Igor Stravinsky, Robert Craft, Isaiah Berlin, Max Born, Lawrence Durell, Alfred Perlès,  Henry Miller, Norman Mailer, Jacques Maritain, Erich Fromm, Nathalie Sarraute, C.P. Snow, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Alfred North Whitehead, Virginia Woolf, Albert Camus, Robert Elliot Fitch, Gabriel Marcel, Franz Kafka, Bertrand Russel, F.C. Copleston, Wyndham Lewis, Laurens van der Post, Dylan Thomas, Paal Brekke, Aldous Huxley, Douglas Jerrold, J. Robert Oppenheimer, Albert Camus, James B. Conant, Ilja Erenburg, Arnold Toynbee, Lionel Trilling, Karl Jaspers, Thomas Mann, François Mauriac, Emmanuel Mounier, Richard Boleslavsky, Benedetto Croce, Henry Miller, Jean Giraudoux, Julian Huxley, Jacques Maritain, José Ortega y Gasset, Igor Stravinsky, Evelyn Waugh, T.S. Eliot, André Gide, Aldous Huxley, Jean-Paul Sartre, Philip Toynbee, Paul Valéry