Watch Videos: Tysk (enkeltlisens)

Watch Videos

Språkvideoer med oppgaver for muntlig øving og aktivisering (tysk II, tysk I Vg2)

, 2016, Nettsted, Tysk, Læreplan: Kunnskapsløftet
For skoler/bedrifter60,– ekskl. mva
75,– inkl. mva

Omtale

Watch Videos: Tysk
Deutsch Europaweit

Online videoressurs for lærere og elever med språkvideoer for tysk i videregående skole og voksenopplæring

watch.cdu.no

Levende bilder gir levende språkundervisning!
Filmene tar elevene med til byer og land der tysk er morsmålet. De guides trygt av en av byens unge innbyggere gjennom temaer som historie, geografi, matkultur, hverdagsliv og språk, men blir også invitert med guidene hjem. Elevene vil enkelt kunne trekke linjer til sine egne liv, og dermed er samtalene i gang! Watch Videos egner seg følgelig godt for muntlig øving og som grunnlag for aktiviteter – og som en motivasjon og igangsetter ved introduksjon av nye emner der kulturkunnskap og kommunikasjon står sentralt.

Differensiering og omvendt undervisning
Det ligger en fyldig veiledning i nettressursen. Der får språklæreren mange gode tips til hvordan filmene kan brukes i klasserommet, men veiledningen vil også kunne nyttes av elevene ved forberedelser, gruppearbeider eller ved muntlige prosjekter. Veiledningene inneholder også transkripsjoner av filmene, ordforklaringer, arbeidsark og mye mer. Watch Videos er vel tilrettelagt for differensiering.

Nivå: Fremmedspråk II. Fremmedspråk I, Vg2.

Omfang: 42 filmer på tysk

Se demo på www.watch.cdu.no

Watch Videos er lisensbasert. Du kjøper årslisens til det språket som er aktuelt for dine elever.