Vurdering for læring i fag

Stephen Dobson og Roar Engh (red.), 2010, Heftet, Flerspråklig

Omtale

Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning. Tema som drøftes er blant annet forholdet mellom kompetansemål i de enkelte fagene og en formativ vurderingspraksis, konsekvenser av ny vurderingsforskrift og relevante trender i internasjonal vurderingsforskning.

Vurdering for læring i fag er ei fagbok beregnet for lærere i grunnskole og videregående skole og lærerstudenter ved den nye grunnskolelærerutdanninga.

Fag som dekkes er:

 • Norsk skriftlig og muntlig
 • Engelsk
 • Fremmedspråk
 • Samfunnsfag
 • RLE
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Musikk
 • Mat og helse
 • Elektrofag
 • Restaurant- og matfag
 • Kroppsøving