Voldserstatningsloven (lov om erstatning fra staten til voldsutsatte) m/forskrifter

2023, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter39,– ekskl. mva
49,– inkl. mva

Omtale

Voldserstatningsloven (lov om erstatning fra staten til voldsutsatte) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2022 nr. 118