Vi i verden 7 Lærerens bok

Vi i verden 5-7
Mari Ann Berg, Beate Børresen og Peder Nustad, 2009, Perm, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
1 039,–

Omtale

Boka har et grundig bakgrunnsstoff differensiert i to nivå: en kortversjon og en utdypende versjon for dem som vil gå grundigere inn i stoffet. Lærerens bok inneholder skjematiske oversikter til hvert hovedtema. Skjemaene tydeliggjør læringsmål, og de gir en god oversikt over hvordan grunnleggende ferdigheter øves i temaet. Metodestoffet gir kommentarer og tips til oppgavestoffet i elevboka. Et eksemplarisk opplegg, der en arbeidsmetode blir utdypet, fins også til hvert tema. I tillegg er det utarbeidet forslag til arbeidsplaner der KRL er satt inn i en sammenheng.