Verdens historie

Norges og Verdens historie

En innføring

Øivind Stenersen og Asle Sveen, 2018, Fleksibind, Bokmål

Omtale

I Verdens historie – en innføring får leseren en innføring i historien fra til tidligste tider og fram til i dag.

Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Verdens historie gir leseren verktøyene til å se det norske samfunnet opp mot den større europeiske og globale sammenhengen. I Verdens historie er det ordliste bak i boka og liste der historiske begreper er forklart på norsk og engelsk.

Nettstedet til boka er rikt og åpent med ressurser som gir verdifull støtte for leseren med norsk som andrespråk.

Til hvert kapittel er det også ressurser for bearbeiding av lærestoffet gjennom interaktive oppgaver og tilrettelagte filmklipp med for- og etterarbeidsoppgaver. Det ligger med andre ord godt til rette for en variert og levende historieundervisning også når norsk er andrespråk!

Boka kan også være en god støtte for elever i videregående skole som synes den ordinære læreboka er for vanskelig.